ČS NIKO Oil, Most, Čsl. armády 1271 na google mapě