Umístění ČS Benzina, Střechov 1, D1 smer Brno na mapě