Umístění ČS Benzina, Valašské klobouky, Cyrilometodějská 947 na mapě