Umístění ČS Transeurope, Bohumín, Ostravská na mapě