Umístění ČS Benzina, Horažďovice, Komenského na mapě