Umístění ČS Benzina, Boskovice, Otakara kubína na mapě