Umístění ČS OMV, Hradec Králové, Pilnáčkova na mapě