Umístění ČS Benzina, Valašské Meziříčí, Hřbitovní na mapě