Umístění ČS Garden s.r.o., Rakovník, Huřviny na mapě